Blížící se dotace na rozvoj turistických zařízení a malých začínajících podniků

Rádi bychom vás informovali o blížících se možnostech na získání dotace z fondů EU na rozvoj vašeho turistického zařízení.

Níže uvádíme možnosti, kterých jako provozovatelé hotelů, penzionů, lázní, restaurací či jiných turistických zařízení můžete využít.

Ke konci roku budou moci také malé začínající podniky požádat o příspěvek na nové stroje, technologie a vybavení.

 

ÚSPORY ENERGIE – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Podporované aktivity

 • realizace úsporných opatření turistických zařízení
  • např. zateplení budov, modernizace technických systémů, instalace solárních a fotovoltaických panelů, výměna spotřebičů v gastroprovozu, modernizace chladící techniky, výměna osvětlení etc.

Výše dotace:

 • min. 500 tis. Kč
 • max. 400 mil. Kč
 • malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 % z celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí o podporu od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020

____________________________________________________________

AGROTURISTIKA – Program rozvoje venkova

Podporované aktivity

 • stavební obnova či nová výstavba malokapacitního (6 - 40 lůžek) ubytovacího zařízení, vč. stravovacích a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí (včetně bouracích prací, přípojek základní technické infrastruktury)
 • doplňující výdaje (úprava povrchů, odstavná a parkovací stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení)
 • pořízení vybavení pokojů, stravovacích zařízení, půjčoven kol, lodí …..

Výše dotace:

 • malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů
 • velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů
 • minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 200 tis. Kč
 • maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace - 10 mil. Kč

Příjem žádostí o podporu od 8. 10. do 29. 10. 2019

_____________________________________________________________

TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podporované aktivity

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 • !!! NENÍ PODPOROVÁNO pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě

Výše dotace:

 • min. 450 tis. Kč
 • max. 1 mil. Kč
 • 45 % z celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí o podporu od 6. 12. 2019 do 30. 4. 2020

 

V případě vašeho zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více