Nové výzvy Jihočeského kraje

Jihočeský kraj plánuje v termínu 24. 1. – 19. 2. 2014 příjem žádostí do několika dotačních výzev, o kterých bychom Vás rádi informovali. Jedná se o následující tituly:

Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích

Objekty kulturního dědictví (zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví, obnova drobné sakrální architektury)

Kulturní památky (předprojektová příprava obnovy památek-průzkumy; obnova nemovitých kulturních památek)

Produkty a služby v cestovním ruchu

Podpora venkovského školství (MŠ, bezbariérové vstupy do škol)

Podpora pořízení vybavení ZUŠ a konzervatoře

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích (netýká se pořizování radarů na měření rychlosti!)

Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení

 

V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Karolinu Růžičkovou.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více