Čistý, pěkný a bezpečný les se 100%-ní dotací

Nyní může Vaše město nebo obec získat 100%-ní dotaci na tzv. neproduktivní investice a preventivní opatření v lesích. Příjem žádostí již v květnu!

V rámci Vašich projektů si můžete ve Vašem lese vybudovat turistickou stezku včetně příslušného mobiliáře (herní prvky, odpočinková stanoviště, odpadkové koše, informační tabule) nebo realizovat protipovodňová či protierozní opatření (výstavba nebo rekonstrukce retenčních nádrží, stabilizace strží).

Moc času už nezbývá, proto nám napište nebo zavolejte a zkonzultujte s námi Váš záměr! K dispozici jsou Vám naši projektoví manžeři v Českých Budějovicích, v Opavě a v Ústí nad Labem.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více