Cyklostezky a chodníky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opět nabízí možnost získat nemalé finanční prostředky na výstavby, rekonstrukce nebo opravy cysklostezek, autobusových zastávek, chodníků nebo nově i mimoúrovňové křížení komunikací.

Dotací ve výši až 100 % uznatelných nákladů akce podpořit projekt zaměřený na:

A. zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

  • bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek
  • výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků
  • světelné signalizační zařízení u přechodů, nasvětlení přechodů
  • měřiče rychlosti vozidel
  • bezpečnostní prvky na vozovce
  • úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělící pás s osvětlením, zúžení komunikace
 
B. výstavbu, rekonstrukci nebo opravu cyklistické infrastruktury
 
  • výstavba cyklistické stezky
  • oprava cyklistické stezky
  • zřízení jízdních pruhů pro cyklisty

C. výstavbu, modernizaci nebo opravu místních a účelových komunikací v místech mimoúrovňového křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice I., II. a III. tř., dálnice, dráhy, významné vodní cesty)

K žádosti o dotaci je mimo jiné nutno doložit projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (pokud to projekt vyžaduje). Příjem žádostí o dotaci končí v průběhu ledna 2017.

 

Kontaktujte nás se svými projekty na našich pobočkách v Českých Budějovicích, Opavě nebo Ústí na Labem (telefony a maily na jednotlivé projektové manažery najdete v záložce Kontakt na: http://www.garanta-cz.eu/kontakt).

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více