Dětská hřiště a místní komunikace z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišťopravu místních komunikací nebo na budování sportovní infrastruktury.

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2018.

 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Oprávněnými žadateli podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova jsou pouze obce do 3 000 obyvatel (k 1. 1. 2017), případně svazek obcí, se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným strategickým rozvojovým dokumentem.

Podpora obnovy místních komunikací:

-  dotace max. 1 mil. Kč, max. 50 % uznatelných nákladů

-  podporované akce: oprava a obnova místních komunikací a jejich součástí 

-  dotace může být poskytnuta pouze na jednu místní komunikaci obce

-  dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků, výstavbu nových komunikací nebo na inženýrské sítě nebo veřejné osvětlení

 

Podpora zapojení generací do komunitního života v obci:

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

-  dotace max. 400 tis. Kč, max. 70 % uznatelných nákladů

-  podporované akce: úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.), vybudování zpevněné plochy za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě (součástí místa pasivního odpočinku mohou být lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešky apod.)

-  na výběru, přípravě a/nebo realizaci akce se musí prokazatelně podílet generace dětí a mládeže

-  výstupy akce musí sloužit generacím různých věkových skupin

-  dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení

 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury:

-  dotace max. 5 mil. Kč, max. 70 % uznatelných nákladů

-  podporované akce: rekonstrukce, modernizace nebo vybudování školních hřišť (multifunkční víceúčelová hřiště a sportoviště), která slouží pro hodiny tělesné výchovy, a rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen

-  na výběru, přípravě a/nebo realizaci akce se musí prokazatelně podílet generace dětí a mládeže

-  dotace nebude poskytována na tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, hrazdy, sklopné košíkové) a na tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (bedny, trampolíny, branky, míče apod.)

 

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoliv dotazů se obracejte na naše projektové manažery.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více