DOTACE MMR PRO ROK 2021 (PODPOROVANÉ BYTY, ZTV, DOMY BEZ BARIÉR)

Lze žádat na následující oblasti podpory:

 

PODPOROVANÉ BYTY, KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ – vznik pečovatelských bytů a komunitních domů pro seniory

Pečovatelské byty - novostavba, stavební úpravy, nástavba nebo přístavba bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci s cílem získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti

 • ŽADATEL: vlastník objektu 
 • DOTACE: 600 tis. Kč / byt

Komunitní dům pro seniory - zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let a více

 • ŽADATEL: vlastník objektu
 • DOTACE: 600 tis. Kč / byt

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – rozšíření zainvestovaných pozemků pro výstavbu rodinných/bytových domů (ZTV)

Vodovod, kanalizace (bez přípojek, bez přeložek)

Komunikace, chodníky

 • ŽADATEL: obec
 • DOTACE: 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek
 • 70 % domů musí být dokončeno do 5 let od ukončení ZTV

BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR – bezbariérový přístup do bytového domu nebo pořízení výtahu do bytového domu se čtyřmi a více nadzemními podlažími

Bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahům

 • ŽADATEL: vlastník objektu
 • DOTACE: max. 50 %, nejvýše však 200 tis. Kč

Výstavba výtahu

 • ŽADATEL: vlastník objektu
 • DOTACE: max. 50 %, nejvýše však 800 tis. Kč na jeden vchod

V případě zájmu či upřesnění informací se na nás neváhejte obrátit. Projektová manažerka: Alena Prášková, praskova@garanta-cz.eu, +420 725 534 967.

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více