Dotace MMR v oblasti cestovního ruchu vyhlášeny!

ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ  INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

15.11.2018 – 15.2.2019

PODPOROVANÉ OBLASTI

1)     Monitoring návštěvnosti (pořízení elektronických sčítačů)

2)     Navigační /informační systémy (pořízení cedulí a mapových panelů o místních atraktivitách)

3)     Doplňkové služba a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku, výstavba prvků kulturně-historického a přírodního dědictví (odpočívadlo, mobiliář, sociální zařízení, zařízení pro uchovávání věcí, informační tabule,...)

4)     Úprava lyžařských běžeckých tratí (pořízení sněžné rolby/skůtru, trasovače,…)

5)     Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech

rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski/cyklobusy, pořízení přívěsů na kola/lyže

vytvoření/modernizace přívozu pro návštěvníky včetně lodě

pořízení /modernizace prvků udržitelné dopravy (turistický vláček, povoz, lodičky,…)

úprava/vybavení dopravního prostředku o prvky umožňující bezpečný a snadný přístup hendikepovaným a cestujícím s kočárky

6)     Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu

                              budování/modernizace expozic

budování doprovodné infrastruktury (vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné, přírodní bludiště, stezka „bosou nohou“, sociální zázemí)

                              budování a modernizace sportovně rekreační infrastruktury, vybavení, dětské hřiště a venkovní posilovny pro dospělé a seniory v kempech a tábořištích

 

Není podporována výstavba nových a rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.

 

ŽADATEL

Územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

DOTACE

Výše dotace tvoří 50 % uznatelných výdajů, max. však 5 mil. Kč.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více