Dotace na cyklostezky

Nestihli jste 1. kolo příjmu žádostí na výstavbu a údržbu cyklostezek ze SFDI nebo Váš projekt nesplňuje podmínky IROPu? Státní fond dopravní infrastruktuy vypisuje 2. kolo!

Po vyhodnocení žádostí z prvního kola se zástupci SFDI rozhodli, že v letošním roce vyhlásí ještě kolo druhé. Je tady tak šance pro ty, kteří první kolo nestihli anebo pro projekty, které nevyhovují podmínkám a požadavkům Integrovaného regionálního operačního programu.

V rámci příspěvku, který může být v maximální výši 85 % uznatelných nákladů projektu, lze poskytnout finance na výstavbu nové nebo přestavbu stávající cyklistické stezky nebo stezky pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem., financovat je možno také údržbu cyklostezky ve smyslu rozsáhlejších prací, kterými se cyklostezka udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu.

Důležitou náležitostí žádosti o příspěvek je mimo jiné i projektová dokumentace a pravomocné stavební povolení.

Příjem žádostí o příspěvek na cyklostezky bude ukončen 29. 7. 2016.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více