Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Z dotace lze spolufinacovat údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu.

 

Výše dotace:

Maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 300 000 Kč.

 

Pokud máte zájem o obnovu takovýchto prvků ve vaší obci, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více