Dotace na vodovody a kanalizace

Rádi bychom Vás informovali o právě vyhlášené výzvě týkající se výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o I. výzvu pro tento rok vyhlašovanou Ministerstvem zemědělství.

Žádosti lze podávat do 31. 8. 2017.

 

Dotace se týká:

·         Podpory propojování a rozšiřování vodárenských soustav

·         Výstavby vodovodů v obci pro min. 50 obyvatel

·         Výstavby a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody

·         Výstavby, dostavby, modernizace a intenzifikace ČOV

·         Výstavby hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV

·         Dostavby kanalizačních systémů minimálně pro 50 obyvatel v obci (vyjma ČOV)

·         Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření

Dotace je poskytována ve výši až 70 % v závislosti na velikosti obce.

Pro žádost je nutné mít: platné a pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše projektové manažery.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více