Dotace na zemědělské a lesnické stroje a na zpracování zemědělských a potravinářských produktů

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 26. 1. 8:00 hodin do 9. 2.2015 15:00 hodin.

V rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků lze žádat o dotaci na pořízení mobilních zemědělských strojů a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Alokace na toto podopatření je 700 mil. Kč a je možno získat dotaci až ve výši 60%.

V rámci podopatření I.1.2.1 Lesnická technika lze žádat o dotaci na lesnické stroje a technologie které budou využívány pro obnovu a výchovu lesních pozemků a prvotní zpracování dříví. Alokace na toto podopatření je 100 mil. Kč a je možno získat dotaci až ve výši 50%.

V rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům lze žádat o dotaci na techniku a technologie ve zpracovatelských provozech týkající se výroby potravin pro lidskou spotřebu a krmiv pro hospodářská zvířata. Alokace na toto podopatření je 200 mil. Kč a je možno získat dotaci až ve výši 50%.

V případě zájmu o některé z výše uvedených podopatření nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více