Dotace SFDI na cyklostezky a chodníky

Poskytování příspěvků na akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Finanční příspěvek lze poskytnout např. na:

 • úpravy nástupišť, autobusové zálivy
 • opatření sloužící ke zvýšení bezpečnosti
 • bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků
 • světelné signalizační zařízení, nasvětlení přechodů
 • informativní měřiče rychlosti vozidel
 • úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělící pás s osvětlením, zúžení komunikace
 • výstavby, rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů

Aktivity musí být podél, přes či na silnicích I., II. a III. tříd či na místních komunikacích ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility (intenzita dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin).

Výše příspěvku je až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Podmínkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané stavební povolení (ohláška) – nově nemusí být pravomocné v době podání žádosti.

Výše příspěvku je min. 300 tis. Kč a max. 20 mil. Kč.

Termín podání žádosti o příspěvek je do 15. 11. 2018.

 

Poskytování příspěvků na výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Finanční příspěvek lze poskytnout na:

 • výstavbu cyklistické stezky
 • opravu cyklistické stezky
 • zřízení jízdních pruhů pro cyklisty

Výše příspěvku je až 85 % z celkových způsobilých výdajů (cyklostezky na opuštěném drážním tělese až 90 %).

Podmínkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané stavební povolení (ohláška) – nově nemusí být pravomocné v době podání žádosti.

Termín podání žádosti o příspěvek je do 20. 11. 2018.

 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte projektovou manažerku Alenu Práškovou, praskova@garanta-cz.eu, 725 534 967.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více