Dotace z národních programů Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí - Státní fond životního prostředí nabízí možnost čerpání dotací v šesti oblastech:

1. VODA

Čistota povrchových i podzemních vod (Environmentálně citlivá opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů, Čistírny odpadních vod - ZCHÚ, silně znečištěné toky)

Preventivní opatření a nápravy škod (Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních ploch a toků)

 

2. OZVDUŠÍ

Emise ze stacionárních zdrojů (Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů, vč. projektů)

Ochrana ozonové vrstvy

 

3. ODPADY, STARÉ ZÁTĚŽE, ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA

Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, inovativní technologie (Autovraky - investiční podpora)

Odstraňování a rekultivace nepovolených „černých skládek“ a řešení starých ekologických zátěží (Řešení havarijního stavu skladů odpadů)

 

4. PŘÍRODA A KRAJINA

Zvláště chráněná území (Výkupy pozemků v NP)

 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH

Implementace systémových nástrojů (Pakt starostů a MA 21)

Udržitelná městská doprava a mobilita (Nízkoemisní zóny)

 

6 ENVIRONMENTÁLNÍ PREVENCE

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (Environmentální vzdělávací programy)

Čistá mobilita - osvětový program

 

Příjem žádostí již započal, případně započne v následujících měsících. V případě konzultace projektového záměru kontaktujete projektovou manažerku Ing. Janu Oberpfalzerovou.

 

 

 

 


Leták MŽP (pdf, 572 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více