Dotace z Programu rozvoje venkova - 12. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu 15. června až 13. července 2021 prostřednictvím Portálu farmáře.

Jsou vypsány následující výzvy:

Dotace na zpracování zemědělských produktů (potravináři a krmiváři)

Dotace na investice do zemědělských podniků (ŽV – skot, prasata, drůbež, koně, králíci, ovce a kozy; RV – ovoce, zelenina, brambory, chmel, vinná réva, LAKR)

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců

Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti o dotaci včetně příloh i s následnou administrací v případě přislíbení dotace.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Investice do zemědělských podniků (pdf, 383 kB)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (pdf, 360 kB)
Zahájení činnosti mladých zemědělců (pdf, 368 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více