Granty Jihočeského kraje

PODPORA OPRAV A REKONSTRUKCÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Podpora oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí a měst do 2 000 obyvatel.

Opatření č. 1

 • Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční).

Opatření č. 2

 • Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční).

VÝŠE DOTACE: 100 tis. Kč až 1,5 mil Kč, max. 60%

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  do 17. 1. 2020, 12:00 hodin

___________________________________________________________________________________________________________

PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Opatření č. 1

 • Výstavba kanalizace a obnova kanalizace ve stávající zástavbě do 2 000 obyvatel (investiční i neinvestiční)

Opatření č. 2

 • Výstavba a obnova vodovodů ve stávající zástavbě obcí do 2 000 obyvatel (investiční i neinvestiční)

Opatření č. 3

 • Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (pouze investiční)

VÝŠE DOTACE: až 3 mil. Kč, max. 70%

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  do 17. 1. 2020, 12:00 hodin

___________________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Opatření č. 1

 • Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky           - VÝŠE DOTACE 1 až 1,5 mil. Kč, max. 70 %
 • Pořízení nového dopravního automobilu                         - VÝŠE DOTACE až 300 tis. Kč, max. do 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu
 • Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice               - VÝŠE DOTACE až 3 mil. Kč, max. do 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu

se státní spoluúčastí pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II, JPO III, JPO V – státem vybraní příjemci v roce 2019 (v programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR – Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí)

Opatření č. 2

 • Rekonstrukce PZ a dalších vhodných objektů
 • Rekonstrukce starších DA
 • Pořízení a rekonstrukce starších CAS
 • Pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy

bez státní spoluúčasti pro jednotky PO kategorie JPO II, JPO III

VÝŠE DOTACE až 700 tis. Kč, max. 70 %

Opatření č. 3

 • Rekonstrukce PZ a dalších vhodných objektů
 • Rekonstrukce starších CAS, DA
 • Pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy

bez státní spoluúčasti pro jednotky PO kategorie JPO V

VÝŠE DOTACE až 400 tis. Kč, max. 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  do 17. 1. 2020, 12:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

PODPORA SPORTU

Opatření č. 1

 • Rekonstrukce a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů (investičního i neinvestičního charakteru)

Opatření č. 2

 • Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť

VÝŠE DOTACE:

 • Rekonstrukce a opravy sportovišť 100 tis. až 1 mil Kč, max. 80 %
 • Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť až 800 tis. Kč, max. 80%

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  do 17. 1. 2020, 12:00 hodin

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více