Granty Jihočeského kraje pro r. 2022

PODPORA OPRAV A REKONSTRUKCÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Podpora oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí a měst do 5 000 obyvatel.

Opatření č. 1

 • Podpora oprav místních komunikací (neinvestiční)

Opatření č. 2

 • Podpora rekonstrukcí místních komunikací (investiční)

Opatření č. 3

 • Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích (přechody pro chodce, světelná signalizace, dopravní značení apod.)

VÝŠE DOTACE: 100 tis. Kč až 1,5 mil Kč, max. 50% (bezpečnostní prvky 20 tis. Kč až 200 tis. Kč, max. 80 %)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  do 14. 1. 2022, 12:00 hodin

___________________________________________________________________________________________________________

PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Opatření č. 1

 • Výstavba kanalizace a obnova kanalizace ve stávající zástavbě do 2 000 obyvatel

Opatření č. 2

 • Výstavba a obnova vodovodů, souvisejících objektů a úpraven vod ve stávající zástavbě obcí do 2 000 obyvatel

Opatření č. 3

 • Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod do 500 EO

K žádosti je nutno doložit stavební povolení, je-li na akci vyžadováno.

VÝŠE DOTACE: až 3 mil. Kč, max. 70%

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  do 14. 1. 2022, 12:00 hodin

___________________________________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Opatření č. 1

 • Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky - VÝŠE DOTACE 700 tis. Kč až 1,5 mil. Kč, max. 70 %
 • Pořízení nového dopravního automobilu - VÝŠE DOTACE až 300 tis. Kč, max. do 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu
 • Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice - VÝŠE DOTACE až 3 mil. Kč, max. do 2/6 celkových uznatelných výdajů projektu

se státní spoluúčastí pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II, JPO III, JPO V – státem vybraní příjemci v roce 2021 v programu Ministerstva vnitra

Opatření č. 2

 • Rekonstrukce PZ a dalších vhodných objektů
 • Rekonstrukce starších DA
 • Pořízení a rekonstrukce starších CAS
 • Pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy

bez státní spoluúčasti pro jednotky PO kategorie JPO II, JPO III

VÝŠE DOTACE až 700 tis. Kč, max. 70 %

Opatření č. 3

 • Rekonstrukce PZ a dalších vhodných objektů
 • Rekonstrukce starších CAS, DA
 • Pořízení nové a rekonstrukce stávající požární techniky a věcného vybavení investiční povahy

bez státní spoluúčasti pro jednotky PO kategorie JPO V

VÝŠE DOTACE až 400 tis. Kč, max. 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  do 14. 1. 2022, 12:00 hodin

____________________________________________________________________________________________________________

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V OBJEKTECH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE A NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Jedná se např. o opatření řešení přístupu k budově, pohybu po budově, úprava hygienického zázemí, zpřístupňování pěších tras a jiná bezbariérová řešení.

VÝŠE DOTACE až 200 tis. Kč, max. 60 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ  do 14. 1. 2022, 12:00 hodin

Pokud by Vás některá z výše uvedených dotačních možností zaujala a chtěli byste s administrací žádosti pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více