Infrastruktura základních škol z IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) podporuje investice do vzdělávací infrastruktury. Aktuální výzva nabízí dotace pro základní školy.

Cílem této nové výzvy je rozvoj infrastruktury základních škol prostřednictvím staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení. Projekt musí být zaměřen alespoň na jednu z následujících možností:

A. zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, digitální technologie)

B. zajištění bezbariérovosti školy

C. rozšiřování kapacit kmenových učeben (pouze na území se sociálně vyloučenou lokalitou)

Mimo tyto hlavní aktivity může škola získat finance na zajištění konektivity nebo na aktivity vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, stavební úpravy).

Výzva umožňuje získat ažb 95 %-ní dotaci na Váš projekt. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat do 14. 2. 2017.

 

Více informací Vám rádi poskytnou naši projektoví manažeři v Českých Budějovicích, Opavě nebo Ústí nad Labem, neváhejte nás se svým projektem kontaktovat! 

Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete zde: http://www.garanta-cz.eu/kontakt

 

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více