INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

  • pro obce s JPO II a JPO III nevlastnící CAS se sedadly pro min. 6 osob vyrobenou v r. 2004 a později
  • dotace až 70 %, max. 2,5 mil. Kč na pořízení nové CAS
  • dotace až 50 %, max. až 2 mil. Kč na rekonstrukci CAS
  • technika musí splňovat TP stanovené vyhláškou

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

  • pro obce s JPO II, JPO III a JPO V nevlastnící DA pro 8 a více osob vyrobený v r. 2004 a později
  • dotace až 70 %, max. 450 tis. Kč
  • technika musí splňovat TP stanovené vyhláškou

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

  • pro obce s JPO II, JPO III a JPO V 
  • dotace až 70 %, min. 450 tis. Kč, max. 4,5 mil. Kč
  • prostory zbrojnice musí být v souladu s ČSN 735710

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více