Jarní kolo PRV je tady!

V průběhu dubna 2017 se budou přijímat žádosti o dotaci do 4. kola PRV. Podpořeny budou projekty mladých začínajících zemědělců, diverzifikace činnosti nebo investice do lesů. Připravte se včas a získejte finanční prostředky na realizaci svých záměrů!

V rámci jarního kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova budou podporovány mimo jiné projekty z následujících opatření:

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

- mladí zemědělci (do 40 let včetně), kteří nepodnikají déle než 24 měsíců, mohou získat na investice do svých začínajících podniků 45 000 EUR - lze žádat na stavební práce, nákup nemovitostí, strojů a zařízení a mnoho dalšího

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

- až 45 %-ní dotaci mohou získat zemědělští podnikatelé, kteří chtějí své podnikání rozšířit o jinou - nezemědělskou činnost - investovat lze např. do zřízení pneuservisu, pekárny nebo pivovaru

PODPORA AGROTURISTIKY

- dotaci až 45 % mohou zemědělští podnikatelé využít na vybudování penzionu na své farmě, včetně restaurace nebo sportoviště - žádat je možno na stavební práce, nákup nemovitostí, pořízení vybavení atd.

INVESTICE NA PODPORU ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

- žádat je možno na projekty na výstavbu nové bioplynové stanice (až 80 % dotace) nebo na vybudování či modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - pelety, brikety (až 45 % dotace)

LESNICKÁ INFRASTRUKTURA

- vlastníci nebo nájemci lesa si mohou s 80 %-ní dotací vybudovat nebo zrekonstruovat lesní cestu

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

- 100 %-ní dotace na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa - lze vybudovat nebo zrekonstruovat lesní turistickou stezku, zřídit odpočinková stanoviště nebo pořídit informační tabule, herní, naučné nebo fitness prvky

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN

- dotaci 50 % mohou využít dřevozpracující provozy na investice do strojů, zařízení nebo stavebních úprav

 

POZOR ! U všech projektů, které zahrnují stavební práce vyžadující povolení stavebního úřadu, je nutno mít již k podání žádosti platné a pravomocné stavební povolení (ohlášku)!

 

V případě Vašeho zájmu kontaktujte naše projektové manažery z Českých Budějovic nebo pobočky v Opavě. Rádi Vám zpracujeme žádost o dotaci a postaráme se o celý dotační proces včetně administrace výběrového/zadávacího řízení.

 

Tešíme se na Vaše projekty a spolupráci!

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více