Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV

Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV s alokací 3,3 mld Kč.

 V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Předpokládaná celková alokace z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení vlády z března 2020 na řešení soběstačnosti pro Program rozvoje venkova je 3,3 miliardy korun.

Z toho bude 600 milionů korun využito na dobré životní podmínky zvířat v sektoru dojeného skotu a prasat a 2,7 miliardy korun půjde na výše uvedená investiční opatření. Zároveň s touto částkou budou využity zbylé finanční prostředky PRV v operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ve výši zhruba 700 milionů korun.

 Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.

 Novinkou je možnost zálohového financování pro zemědělce :-)

 Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na potravinářské zpracování a 0,6 mld. Kč na welfare zvířat. V jednotlivých operacích půjde žádat i na pořízení vybraných zemědělských strojů.

Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování produktů s cílem podpořit firemní zpracování a regionální produkci.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více