Možnost čerpání dotace zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v oblasti velkých měst!

U devítiletých základních škol ve spádových oblastech velkých měst jde rozšířit jejich kapacitu pomocí dotace Ministerstva financí.

Základní prioritou podprogramu je rozšíření kapacit devítiletých základních škol ve spádových oblastech velkých měst, a to především modernizací či výstavbou nových školských zařízení. Podprogram je zaměřen na rozšíření prostor pro výuku, a to formou přístavby, nástavby, nové výstavby či rekonstrukce prostor stávajících. Současně je možné prostředky z programu využít na vybudování stravovacích zařízení a prostor pro sportovní aktivity, ale pouze v případě, že současné prostory kapacitně nevyhovují nárůstu počtu žáků.   

Na podprogram bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 300 mil. Kč.

Povinná výše spolufinancování je stanovena na 30%, dotace je tedy ve výši 70% nákladů akce.

Mezní termín pro podání žádostí je stanoven na 5. 12. 2014.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více