Možnost čerpání příspěvku ze SFDI!

Státní fond dopravní infrastruktury nabízí příspěvek na realizaci akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy či údržbu a výstavbu cyklostezek.

V programech zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a na zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace lze žádat např. na výstavby či rekonstrukce chodníků, bezbariérové úpravy nástupišť, úpravy komunikací vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, nasvětlení přechodů apod.

V programu zaměřeném na cyklostezky lze žádat na výstavby a údržbu cyklistických stezek.

K podání žádosti je nutno mít stavební povolení (je-li vyžadováno) a příslušnou stavební dokumentaci.

Dotace SFDI je až 85 % celkových uznatelných výdajů.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více