Možnost zvýhodněných úvěrů na projekty věnované úsporám energií

Podpora se z skládá ze tří částí:

  1. Zvýhodněný úvěr - úvěr od některé z pověřených bank (seznam v příloze) zprostředkovaný ČMZRB.
  2. Subvence úrokové sazby - úroková sazba je 0 (až do výše 1 500 000 Kč).
  3. Finanční příspěvek max. 250 tis. Kč na pořízení energetického posudku, kterým se prokáže úspora energie.

Program je určen mimo jiné na výměnu strojů, kdy musí dojít k minimálně 10 % úspoře energií (nafty).

Program poběží do 30. 9. 2023.

Žádat mohou jakékoliv podnikatelské subjekty. U zemědělských podnikatelů je však zakázáno žádat na stroje sloužící k zemědělské prvovýrobě a rybářství!

Program je ideální pro výměny stavebních strojů.

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více