Nenechte si ujít lednové kolo Programu rozvoje venkova zaměřené na MODERNIZACI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ!

V lednu 2015 se chystá vyhlášení dalšího kola Programu rozvoje venkova zaměřeného na MODERNIZACI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ. Dotace je zaměřena na pořízení zemědělských strojů a technologií v rámci rostlinné a živočišné výroby.

Dotace je zaměřena na pořízení zemědělských strojů a technologií v rámci rostlinné a živočišné výroby.

Žadatelem může být:

- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství, mladý začínající zemědělec, nebo mladý zemědělec.

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace:

- stroje pro zpracování půdy (pluhy, brány, válce, …),

- stroje pro založení a ošetřování porostu (secí stroje, rozmetadla, postřikovače, …),

- stroje pro sklizeň (mlátičky, lisy, mulčovače, …),

- stroje pro pěstování brambor (vyorávače, sklízeče, …),

- stroje pro pěstování zeleniny (kromě brambor), chmele, ovoce,

- stroje pro školkařskou výrobu,

- stroje pro pěstování révy vinné,

- stroje pro pěstování okrasných rostlin,

- stroje pro pěstování LAKR (lékařských, aromatických a kořenovitých rostlin),

- stroje a technologie pro živočišnou výrobu,

- protikroupové systémy,

- traktorové návěsy, přívěsy, čelní nakladače a manipulátory.

 

V rámci dotace lze pořídit pouze nové stroje. Pořizovaná technologie či stroj musí odpovídat oboru podnikání. NELZE žádat na pořízení traktorů.

 

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Dotace je až 60 % ze způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace činí 15 mil. Kč

 

Předpokládaný termín pro podání žádostí:        leden 2015

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více