Neomezené granty z Nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Příjem žádostí u následujících grantů je průběžný, není zde konečný termín. K samotné žádosti není třeba dokládat přílohy (ty jsou požadovány až v případě schválení žádosti).

Žadatelé: všechny právnické osoby

Výše nadačního příspěvku: neomezená

Termín realizace Vašeho projektu: do 12 měsíců od podání žádosti

1) Oranžová hřiště

Jedná se o grantové řízení zaměřené na podporu výstavby nových nebo rekonstrukci stávajících veřejně přístupných hřišť – dětských, sportovních i multifunkčních (ne hřišť náležejících MŠ). Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým prostor pro sport a hry. Celkem již slouží dětem a dospělým v celé České republice více než 200 Oranžových hřišť.

2) Podpora regionů

dává příležitost rozvoji komunitního života. Grantový program je zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života obyvatel ve všech regionech České republiky, zejména v oblasti zdravotnictví, dětí a mládeže, sociální oblasti, vědy a vzdělávání, ochrany lidského zdraví a lidských práv, kultury, životního prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.

V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Karolinu Růžičkovou.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více