NOVÉ DOTACE PRO PODNIKATELE VYHLÁŠENY

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil nové dotace pro podnikatele na úsporu energií a také na podporu cestovního ruchu.

 

ÚSPORY ENERGIE

Podporována jsou opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie vedoucí ke snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Výše podpory:

 • min. 0,5 mil. Kč na projekt
 • max. 400 mil. Kč na projekt

Malý podnik 50 %

Střední podnik 40 %

Velký podnik 30 %

z celkových způsobilých výdajů

Podmínky:

 • Žadatel musí mít v době podání žádosti uzavřená alespoň 2 po sobě jdoucí účetní období
 • Přílohou žádosti o dotaci musí být energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou
 • Ke dni podání žádosti o dotaci musí být žadatel zapsán v Registru skutečných majitelů

Příjem žádostí o podporu od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020

Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

 

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU VE VYBRANÝCH OBLASTECH

Výzva k podání žádostí o podporu z tohoto programu se týká pouze 57 obcí z celé České republiky, na jejichž území se nachází staré nevyužívané objekty, které by mohly být přetvořeny na nové ubytovací a stravovací zařízení. V Jihočeském kraji je možné projekt realizovat v těchto obcích:

 • Černá v Pošumaví
 • Frymburk
 • Horní Planá
 • Lipno nad Vltavou
 • Loučovice
 • Pohorská Ves
 • Přední Výtoň
 • Rožmberk nad Vltavou
 • Vyšší Brod
 • Staré Město pod Landštejnem
 • Horní Vltavice
 • Kvilda
 • Lenora
 • Nová Pec
 • Stožec

Podporovanou aktivitou je rekonstrukce stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na objekt sloužící pro cestovní ruch.

Výše podpory:

 • min. 1 mil. Kč
 • max. 100 mil. Kč

Malý podnik 45 %

Střední podnik 35 %

z celkových způsobilých výdajů

Podmínky:

 • Velikost podlahové plochy objektu po realizaci projektu min. 250 m2
 • Rekonstruovaná nemovitost musí být zapsána do databáze brownfieldů
 • Po realizaci projektu je nutné vytvořit alespoň 1 nové pracovní místo

Příjem žádostí o podporu od 16. 9. 2019 do 31. 3. 2020

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více