Nové výzvy z OP Životní prostředí!

Z důvodu maximalizace čerpání finančních prostředků v Operačním programu Životní prostředí schválilo MŽP jako řídící orgán OPŽP velmi ambiciózní Plán výzev na rok 2014.

Uznatelnost způsobilých výdajů se předpokládá od 1. 1. 2007. Za předpokladu splnění podmínek OPŽP bude možné podávat i žádosti na projekty v realizaci.

Na níže uvedeném odkazu můžete zobrazit Plán výzev:

http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/51/15362-plan_vyzev_02_2014_opzp.pdf

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více