Operační programy v novém programovém období 2014 – 2020

Vláda schválila programové dokumenty pro nové operační programy v období 2014 2020. V novém programovém období budou operační programy spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.

Příprava programového období 2014 2020 je v souladu s nadcházejícím rozpočtovým rámcem Evropské unie. Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku sice stále není definitivně stanovena, ale mělo by se  jednat o více než 600 miliard Kč.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Nové operační programy budou následujcí:

  1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
  2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
  4. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
  5. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
  6. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství

Více na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy

 

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více