OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Dovolujeme si oznámit vyhlášení dvou nových výzev v OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a to konkrétněji na ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ!
 
Podporovanými aktivitami jsou mj.:
 • Sběrné dvory
 • Sběrná hnízda (včetně i bez svozových prostředků)
 • Třídicí a dotřiďovací linky
 • Zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů
 • Bioplynové stanice
 • Tepelné zpracování odpadních kalů z ČOV
 • Výroba paliv
 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů
 
Dotace:
 • Sběrná hnízda se svozovými prostředky – 25 % z celkových způsobilých výdajů
 • Ostatní aktivity – až 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • Min. způsobilé výdaje – 500 tis. Kč bez DPH
Příjem žádostí:
 • Zařízení pro materiálové využití odpadů – 3. 9. 2018 až 2. 12. 2019
 • Ostatní aktivity – 3. 9. 2018 až 28. 2. 2019

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více