Podpora bydlení 2014

Další nově vyhlášený program Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora bydlení - zahrnuje 4 podprogramy. jedná se o následující:

1. Podpora regenerace panelových sídlišť 

Cílem podprogramu je poskytování dotací na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů akce, maximálně však 4 mil. Kč. Dotaci může získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště.

 

2. Podpora výstavby technické infrastruktury

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemcích zainvestovaných z podprogramu.

 

3. Podpora výstavby podporovaných bytů

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Dotace se uděluje od 400 000 Kč na jeden byt a to podnikatelům či právnickým osobám (včetně obcí).

 

4. Podpora oprav domovních olověných rozvodů

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů v domě, a to částkou ve výši max. 20 000 Kč na jeden byt. Příjemcem dotace je vlastník/spoluvlastník domu/bytu nebo společenství vlastníků jednotek se zmíněnými rozvody. 

Termín příjmu žádostí o dotaci je 17. února 2014!

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více