PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU Z NÁRODNÍCH I EVROPSKÝCH ZDROJŮ

Z národních zdrojů, konkrétně z Ministerstva pro místní rozvoj, je možné podpořit následující:

PODPOROVANÉ OBLASTI           

 1. Monitoring návštěvnosti (pořízení elektronických sčítačů)
 2. Navigační /informační systémy (pořízení cedulí a mapových panelů o místních atraktivitách)
 3. Doplňkové služba a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo a pěší turistiku, výstavba prvků kulturně-historického a přírodního dědictví (odpočívadlo, mobiliář, sociální zařízení, zařízení pro uchovávání věcí, informační tabule,...)
 4. Úprava lyžařských běžeckých tratí (pořízení sněžné rolby/skútru, trasovače, čtyřkolky,…)
 5. Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
 • rekonstrukce autobusů/mikrobusů na ski/cyklobusy, pořízení přívěsů na kola/lyže
 • vytvoření/modernizace přívozu pro návštěvníky včetně lodě
 • pořízení /modernizace prvků udržitelné dopravy (turistický vláček, povoz, lodičky,…)
 • úprava/vybavení dopravního prostředku o prvky umožňující bezpečný a snadný přístup hendikepovaným a cestujícím s kočárky
 1. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu
 • budování/modernizace expozic včetně interaktivních
 • budování doprovodné infrastruktury (vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné, přírodní bludiště, stezka „bosou nohou“, sociální zázemí)
 • budování a modernizace sportovně rekreační infrastruktury, vybavení, dětské hřiště a venkovní posilovny pro dospělé a seniory v kempech a tábořištích

Vytvořená doprovodná infrastruktura musí být v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního ruchu.

Není podporována výstavba nových a rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.

ŽADATELÉ

 • územně samosprávní celky, mikroregiony, geoparky, provozovatelé turistických informačních center, organizace destinačního managementu, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

DOTACE

 • výše dotace tvoří 50 % uznatelných výdajů, max. však 5 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 • do 5. února 2020

_____________________________________________________

Dále stále běží výzva k předkládání žádostí o dotaci na ÚSPORY ENERGIEOperačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Podporované aktivity

 • realizace energeticky úsporných opatření v turistických zařízeních
  • např. zateplení budov, modernizace technických systémů, instalace solárních a fotovoltaických panelů, výměna spotřebičů v gastroprovozu, výměna technologií, modernizace chladící techniky, výměna osvětlení etc.

DOTACE

 • malé podniky 50 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 40 % ze způsobilých výdajů
 • velké podniky 30 % ze způsobilých výdajů
 • min. výše dotace 500 tis. Kč
 • max. výše dotace 400 mil. Kč

Příjem žádostí

 • do 30. dubna 2020

 

V případě Vašeho zájmu či jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více