Podpora pro odstraňování bariér v budovách 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souvislosti s Národním rozvojovým programem mobility pro všechny finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras  měst a obcí.
 
Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou.
 
Státní podpora je poskytována až do výše 50 % vynaložených nákladů akce v daném roce.  
 
Příjemcem dotace je výhradně obec, případně město, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
 
 
Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014! 
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více