Podporované byty, komunitní domy nebo dotace na pořízení výtahu

1.    PODPOROVANÉ BYTY, KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ (5. listopad 2018 - 1. únor 2019) - pořízení či výstavba pečovatelských bytů, vstupních bytů a komunitních domů pro seniory.

a)     Pečovatelské byty - novostavba, stavební úpravy, nástavba nebo přístavba bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti nebo osoby závislé a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

o   ŽADATEL: vlastník objektu 

o   DOTACE: 600 tis. Kč / byt

b)     Vstupní byty - novostavba, stavební úpravy, nástavba nebo přístavba bytů pro zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokáží, že je jím poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi

o   ŽADATEL: vlastník objektu

o    DOTACE: 550 tis. Kč / byt

c)      Komunitní dům pro seniory - zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let a více

o   ŽADATEL: vlastník objektu

o   DOTACE: 600 tis. Kč / byt

 

2.    TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (7. listopad 2018 - 5. únor 2019) - rozšíření zainvestovaných pozemků pro výstavbu rodinných/bytových domů (ZTV).

a)     Vodovod, kanalizace (bez přípojek, bez přeložek)

b)     Komunikace, chodníky

o   ŽADATEL: obec

o   DOTACE: 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek

 

3.    BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR (7. listopad 2018 - 5. únor 2019) - bezbariérový přístup do bytového domu nebo pořízení výtahu do bytového domu se čtyřmi a více nadzemními podlažími.

a)     Bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahům

o   ŽADATEL: vlastník objektu

o   DOTACE: max. 50 % nejvýše však 200 tis. Kč

 

b)     Výstavba výtahu

o   ŽADATEL: vlastník objektu

o   DOTACE: max. 50 % nejvýše však 800 tis. Kč na jeden vchod

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více