Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod?

Potřebujete ve Vaší obci vybudovat novou kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod?

Pak je zde právě pro Vás možnost využít podpory na Výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Akce je určena pro obce do 1 000 obyvatel, případně pro místní (městské) části do 1 000 obyvatel, a svazky obcí.

 

Budou podpořeny následující aktivity:

-          výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně souvisejících vodárenských objektů

-          výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody

-          výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod

-          výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV

-          dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů za předpokladu již existující a vyhovující ČOV

 

Výše poskytnuté podpory:

-          dle velikosti obce 50 – 70 % uznatelných nákladů

-          maximálně do výše 50 milionů Kč

-          maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele – vodovody a úpravny vody 70 tis. Kč bez DPH, ČOV a kanalizace 80 tis. Kč bez DPH

 

Specifické podmínky:

-          doložení pravomocného stavebního povolení

-          ukončení realizace akce nejpozději do 31. 12. 2017

-          realizace otevřeného zadávacího řízení

 

Žádosti o podporu se mohou podávat od 15. dubna do 16. září 2016.

 

V případě, že se rozhodnete žádat o dotaci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s podáním žádosti, administrací celého dotačního procesu i s realizací zadávacího řízení.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více