Přestupní terminály a parkoviště z IROPu

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlašuje výzvu na výstavbu a rekonstrukci přestunpních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Dotace je poskytována ve výši 85 - 90 %, maximální výdaje na projekt mohou být 50 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci potrvá do září 2016.

Můžete si tak vybudovat nebo zrekonstruovat terminál jako významný přestupní uzel veřejné dopravy nebo samostatný parkovací systém typu P+R, K+R, B+R nebo P+G. Součástí projektu mohou být i prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. veřejné osvětlení), informační systémy pro cestující nebo výsadba doprovodné zeleně

K možným podporovaným výdajům patří např.:

  • komunikace, plochy, zastávkové pruhy a zálivy, příjezdová a odjezdová stání pro vozidla veřejné dopravy,
  • nástupiště a nástupní ostrůvky zastávek
  • zastřešení nástupišť a zastávek
  • komunikace pro pěší a cyklisty v úsecích procházejících terminálem a v přidruženém prostoru terminálu
  • místa pro přecházení, přechody, nadchody, podchody, rampy, nadjezdy,…
  • provozní budovy a objekty sloužící obsluze, dopravcům a cestujícím jako zázemí (haly, vestibuly, čekárny)
  • parkovací plochy pro jízdní kola (stojany, boxy, parkovací věže)
  • plochy pro stání osobních vozidel P+R, K+R, P+G včetně parkovacích domů
  • osvětlení, zábradlí, oplocení, informační, navigační a jiné telematické systémy
  • venkovní plochy pro odpočinek

Více informací o podmínkách dotačního titulu naleznete v přiloženém letáku, případně se můžete obrátit přímo na nás. Pokud tedy máte v plánu realizovat ve Vašem městě nebo obci takovýto projekt, neváhejte kontaktovat naše projektové manažery.

 


Leták - terminály (pdf, 736 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více