Příjem žádostí o dotaci z PRV už probíhá!

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci již probíhá a končí 30. října 2017!

V rámci investic do zemědělských podniků si žadatelé mohou pořídit například:

 • stavby a technologie pro živočišnou výrobu (stáje, pastevní areály, hnojiště, skladovací prostory)
 • stavby a technologie pro rostlinnou výrobu (sklady, nosné konstrukce sadů, chmelnic, vinic, protikroupové a protidešťové systémy, skleníky, foliovníky)
 • peletárny (pro vlastní spotřebu v podniku)
 • speciální zemědělské stroje pro živočišnou výrobu (krmné vozy, přepravníky zvířat, nakladač, šrotovník, nastýlací vůz)
 • speciální zemědělské stroje pro rostlinnou výrobu (pluh, kypřič, secí stroj, sazeč, plečka, rosič, sklízeč, nakladač)
 • běžné zemědělské stroje (např. traktor - pouze projekty do 1 mil. Kč)
 • stroje přispívající ke snižování NH3 (hadicový aplikátor, aplikační kypřič)

V rámci investic do zpracování zemědělských produktů si žadatelé mohou pořídit například:

 • pořízení strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (chladící box, řezačka, míchačka, konvektomat, pastér mléka, plnička, balicí linka, váha)
 • výstavbu nebo rekonstrukci budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací)
 • investice související se skladováním surovin a výrobků (skladové ragály, chladící, mrazící nebo tepelné boxy)
 • výstavbu nebo rekonstrukci a vybavení prodejny, stánku, prodeje za dvora (pult, chladící vitrína, regál, pokladna, dopravní prostředek, pojízdná prodejna) aj

V rámci investic do lesní techniky lze žádat například na:

 • pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní traktor, harvestor, harwarder, kůň a vlek, železný kůň, naviják)
 • pořízení strojů pro zpracování potěžebních zbytků (štěpkovač, štípací stroj)
 • pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním (talířová fréza)
 • pořízení strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost (sázecí a rýhovací stroje, kultivátor, vyorávač, postřikovač, skleníky, fóliovník, kompostér, sázecí robot)
 • pořízení strojů pro údržbu a opravy lesních cest (pouze jako nesené adaptéry k traktoru)

Není již času nazbyt, proto se nám neváhejte ozvat!

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více