Připravována nová výzva ROP NUTS II Jihozápad na výstavbu či rekonstrukci místních komunikací s plánovanou alokací v řádech stovek miliónů Kč!!

V dohledné době (nejspíše v únoru 2014) plánuje ROP NUTS II Jihozápad vyhlásit novou výzvu v oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. V rámci této oblasti podpory bude výzva zaměřena na projekty výstavby a rekonstrukcí místních komunikací.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je v řádech stovek miliónů korun, vzhledem k této alokaci je tedy velmi pravděpodobné, že by váš projektový záměr mohl uspět. Neváhejte se se svými projektovými záměry na nás včas obrátit (veškeré informace a projednání vašich záměrů řeší projektová manažerka Mgr. Ing. Alena Prášková).

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více