Připravované nové výzvy ROP NUTS II Jihozápad 10-11/2013

V průběhu měsíce října až listopadu roku 2013 plánuje ROP NUTS II Jihozápad vyhlásit nové výzvy v těchto oblastech podpory:
2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
1.1 Modernizace regionální silniční sítě
3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
V rámci oblasti podpory 2.4 bude výzva zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru (projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi).
V oblasti podpory 3.1 budou podporovány aktivity v oblasti výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, sjezdovky, hřiště atd.) a výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (muzea, sály, divadla aj.).
 
V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte Mgr. Ing. Alenu Práškovou.
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více