Sběrné dvory a domácí kompostéry

Operační program Životní prostředí nabízí v nových výzvách možnosti budování nebo modernizace sběrných dvorů nebo pořízení domácích kompostérů. Dotaci až 85% mohou získat žadatelé, kteří svou žádost o dotaci podají do 30. 11. 2016!

Dvě aktuálne vyhlášené výzvy OPŽP týkající se odpadů jsou zaměřeny na předcházení vzniku komunálního odpadu a na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů. Mezi podporované aktivity patří například:

  • pořízení domácích kompostérů, štěpkovače
  • vybudování nebo rozšíření sběrné sítě kontejnerů na textilní a oděvní odpad
  • výstavba a modernizace sběrných dvorů včetně technologií (lis, štěpkovač, drtič, nakladač, manipulátor)
  • systémy pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (BRKO, plast, papír, sklo, kov...)
  • výstavba a modernizace třídících a dotřiďovacích linek
  • výstavba a modernizace biolpynových stanic
  • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

V rámci vybraných aktivit lze taktéž pořídit svozové prostředky.

Dotace na projekt činí 85 %, v někerých případech lze zažádat o kombinaci dotace a zvýhodněného úvěru. Minimální způsobilé výdaje na projekt musí být 500 tis. Kč.

K žádosti o dotaci je mimo jiné nutno doložit projektovou dokumentaci v úrovni pro stavební povolení (je-li to relevantní).

Příjem žádostí probíhá od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016.

Se svými záměry se prosím obracejte na naše projektové manažery. Ochotně Vám poradí, poskytnou další informace, zpracují žádost o dotaci a postarají se o celou administraci dotačního procesu.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více