SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO 11. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rádi bychom Vás informovali, že byla schválena Pravidla pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. do 27. 10. 2020.

V 11. kole budou vyhlášena následující opatření:

 

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 • mladí zemědělci (do 40 let včetně), kteří nepodnikají déle než 24 měsíců, mohou získat na investice do svých začínajících podniků 45 000 EUR - lze žádat na stavební práce, nákup nemovitostí, strojů a zařízení, osiv, zvířat, zemědělské půdy a mnoho dalšího.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Kdo může žádat:

 • Zemědělský podnikatel, který je alespoň 2 roky evidován v Evidenci zemědělského podnikatele a dosahuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha

Způsobilé výdaje:

 • Stavební obnova či výstavba provozovny
 • Úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, parkovací stání, oplocení
 • Pořízení strojů a technologií
 • Montáž a zkoušky před uvedením majetku do užívání
 • Nákup nábytku a výpočetní techniky
 • Nákup nemovitosti do 10% způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky
 • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky
 • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky

Reálné projekty:

 • Zřízení pneuservisu včetně potřebného vybavení
 • Pořízení stavebního stroje na provádění výkopových prací
 • Vybavení dílny na opravu zemědělských strojů
 • Zřízení pivovaru
 • Pořízení vybavení kovárny
 • Pořízení vybavení pekárny

6.4.2 Podpora agroturistiky

Kdo může žádat:

 • Zemědělský podnikatel, který je alespoň 2 roky evidován v Evidenci zemědělského podnikatele a dosahuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha

Způsobilé výdaje:

 • Stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (6-40 lůžek) včetně stravovacího zařízení, sportoviště a dalšího zázemí
 • Úprava povrchů, výstavba parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 • Náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 • Nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení, sportoviště a příslušné zázemí
 • Nákup výpočetní techniky
 • Nákup nemovitosti do 10 % způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • 25 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro velké podniky
 • 35 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro střední podniky
 • 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace pro malé podniky

Reálné projekty:

 • Rekonstrukce starého zemědělského statku, pořízení bowlingové dráhy a vybavení tělocvičny či posilovny
 • Přestavba rodinného domu na ubytovací zařízení
 • Jízdárna
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více