SFDI podpoří cyklostezky

Je tu září a Státní fond dopravní infrastruktury opět vyhlašuje výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek nebo křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou. V nejbližších dnech bude také vyhlášena výzva na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy.

CYKLOSTEZKY

V rámci tohoto programu budou financovány výstavby nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Žadatelem může být obec, její organizační složka nebo příspěvková organizace, svazek obcí, kraj.

Výše podpory je maximálně 85 % uznatelných nákladů akce (ve vybraných případech až 90 %).

Důležité přílohy k žádosti o dotaci:

 • projektová dokumentace
 • pravomocné stavební povolení (nebo obdobný dokument, pokud to akce vyžaduje)
 • položkový rozpočet stavby
 • audit bezpečnosti stavby (není povinné)
 • vyjádření příslušných úřadů
 • videoprezentace

Termín pro podání žádostí je do 15. 1. 2018.

 

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ

Podporovány budou výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech mimoúrovňového křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou (dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy, významné vnitrozemské vodní cesty).

Žadatelem může být obec, její organizační složka nebo příspěvková organizace, svazek obcí, kraj atd.

Výše podpory je 75 - 100 % uznatelných nákladů akce (dle charakteru akce).

Důležité přílohy k žádosti o dotaci:

 • projektová dokumentace
 • položkový rozpočet stavby
 • audit bezpečnosti stavby (není povinné)
 • souhlas správce nadřazené dopravní infrastruktury
 • videoprezentace
 • vyjádření příslušných úřadů, pokud je toto relevantní

Termín pro podání žádostí je do 6. 2. 2018.

 

V případě zájmu se prosím obracejte na naše projektové manažery. Zajistíme Vám hladký průběh celého dotačního procesu.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více