Školní hřiště a tělocvičny z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nový dotační titul na podporu sportovní infrastruktury.

Podporovány budou projekty na:

-          rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouží pro hodiny tělesné výchovy

-          rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen

Dotace je poskytována do výše 70 % uznatelných nákladů akce, dolní limit dotace je 500 tis. Kč, horní limit dotace je 5 mil. Kč.

Možnými žadateli o dotaci jsou obce do 3 000 obyvatel, které jsou zřizovatelem základní školy.

Důležitými přílohami k žádosti o dotaci jsou:

-          položkový rozpočet akce

-          harmonogram

-          projektová dokumentace

-          příslušné povolení stavebního úřadu, pokud jej akce vyžaduje

-          popis zapojení dětí a mládeže do projektu (přípravy)

Příjem žádostí o dotaci končí 18. 8. 2017!

 

Pokud máte připraven takovýto projekt, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám zpracujeme žádost o dotaci a provedeme Vás celým dotačním procesem.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více