Snižování produkce amoniaku - nová výzva OPŽP od 17.4. 2014

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.

Žádosti o podporu v rámci LXII. výzvy jsou přijímány od 17. dubna do 30. června 2014. 

 

Program podporuje tyto aktivity:

  • zastřešení hnojišť a jímek na kejdu (pevné víko, zastřešení, zakrytí fólií, nepropustné skladovací vaky, plachty),
  • technologie zlepšující odklízení mrvy ze stájí (škrabáky, automatizované lopaty, manipulátory např. smykem řízený nakladač, teleskopický manipulátor, kolový nakladač, čelní nakladače),
  • technologie zlepšující zapravení hnoje nebo kejdy do půdy (např. aplikátory kejdy, pásové postřikovače, vlečená botka, vlečené hadice, injektáž, diskové podmítače, pluhy, cisterny, rozmetadla),
  • technologie snižující úroveň emisí čpavku ve stájích – přistýlací vozy.

 

Limitující podmínky:

  1. opatřením musí dojít ke snížení produkce amoniaku,
  2. nelze žádat na opatření uvedená v „Plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe „nebo v „Provozním řádu“ (vždy musí dojít ke zlepšení oproti skutečnosti),
  3. opatření se týká pouze stájových chovů, nikoli stád pasených na pastvinách.

 

Výše dotace činí až 55% způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje činí min. 0,5 mil. Kč a max. 1 mil. Kč bez DPH na 1 odstraněnou tunu amoniaku za rok.

Způsobilí žadatelé: státní podniky, podnikatelské subjekty – právnické osoby, fyzické osoby podnikající.Termín ukončení příjmu žádostí je 30. června 2014.V případě zájmu či dotazů prosím kontaktujte Ing. Marii Krejčovou. 

Více informací naleznete v přiloženém letáku. 


LETÁK: LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí (pdf, 606 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více