SZIF - 20. kolo příjmu žádostí v březnu 2014

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 13.12.2013 mimořádné kolo příjmu žádostí z PRV, a to na podopatření:


I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy
Podpora daného podopatření je cílena na území hlavního města Prahy. Podmínkou pro získání dotace tedy bude, že výsledky spolupráce s výzkumným subjektem budou zavedeny do praxe v provozovně nacházející se na území hl. města Prahy (rozpočet podopatření je totiž tvořen nevyčerpanými finančními prostředky určenými právě pro hl. město Prahu).

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatřeních:
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje,
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Detailní informace k žádostem na tato tři opatření budou zveřejněna později.

Příjem všech žádostí bude probíhat v termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014.
 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více