ÚSPORY ENERGIE Z OP PIK

Úspory energie – pořízení nového stroje/technologie do provozovny.

Základní podmínky pro podání žádosti o dotaci:

 • Žadatel musí mít uzavřené minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období
 • Žadatel musí v současnosti vlastnit fungující stroj, který prokazatelně používá v areálu společnosti (budou potřeba faktury za projeté palivo) a který by chtěl novým strojem nahradit
 • Nový stroj musí být používán pouze v areálu podniku
 • Výrobní kapacita nového stroje nesmí převyšovat výrobní kapacitu nahrazovaného zařízení (= stroj musí být využíván ke stejné činnosti, jako stroj předchozí; pokud bude nový stroj např. výkonnější, bude pracovat po kratší dobu,…)
 • Po výměně stroje musí být starý nahrazovaný stroj ekologicky zlikvidován – prokazuje se dokladem o ekologické likvidaci
 • Míra dotace záleží na velikosti podniku:
  • malý podnik (do 50 zaměstnanců) – 50 %
  • střední podnik (do 250 zaměstnanců) – 40 %
  • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 30 %
 • K žádosti o podporu se dokládá energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracovaný autorizovanou osobou, ve kterém jsou vypočteny budoucí úspory energie v GJ a snížení emisí CO2 – na základě vypočtených úspor je teprve možné spočítat body a říci, jestli je možné žádost o podporu podat
  • Čím více GJ a tun CO2 bude výměnou stroje uspořeno a čím menší bude rozpočet projektu, tím větší je šance k získání dotace
 • Doba udržitelnosti projektu je pro malé a střední podniky 3 roky, tedy po dobu tří let musí být stroj používán k činnostem a za dodržení podmínek, ke kterým se žadatel zaváže v žádosti o dotaci
 • Ke dni podání žádosti musí mít být žadatel zapsán v Registru skutečných majitelů (minimálně je nutné mít potvrzení o podání žádosti o zápis do registru)
 • Na pořízení stroje musí být provedeno výběrové řízení podle pravidel poskytovatele dotace

 

Z programu Úspory energie lze dále např. zateplit provozovnu, vyměnit osvětlení, využít odpadní teplo pro spotřebu podniku aj.

Pro bližší informace prosím kontaktujte projektovou manažerku Bc. Kristýnu Prokešovou.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více