VELKÁ DEŠŤOVKA PRO OBCE A MĚSTA

OPŽP opět spustilo příjem žádostí na tzv. Velkou dešťovku.

 Z programu je možné získat až 85 % dotaci na hospodaření s vodou v intravilánu.

 „Obce budou moci například zachytit dešťovou vodu do podzemních nádrží a použít ji k zavlažování obecní zeleně, k chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách. Místo odvedení veškeré dešťové vody do kanalizace bude pro obec také efektivnější nechat ji volně zasakovat do půdy, a tím dotovat zásoby podzemní vody.

 Vedle podzemních akumulačních nádrží a různých vsakovací zařízení se příspěvek vztahuje i na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť či jiných veřejných ploch za propustné. V neposlední řadě rezort podpoří výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a jiná protipovodňová opatření…

 Předkládané žádosti o dotaci se hodnotí průběžně, příjem žádostí o dotaci končí 11. ledna 2021.

 

 Pokud by Vás tato možnost zaujala, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme podrobnější informace.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více