Vyhlášena nová výzva ROP NUTS II Jihozápad na výstavby a rekonstrukce místních komunikací

Dne 27. 1. 2014 byla vyhlášena nová výzva ROP NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.

V rámci této oblasti podpory je výzva zaměřena na projekty výstaveb, modernizací a rekonstrukcí místních komunikací. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 210 mil. Kč, výše dotace je 85% způsobilých výdajů. Neváhejte se se svými projektovými záměry na nás včas obrátit, mezní termín pro podání žádostí je 31. 3. 2014 (veškeré informace a projednání vašich záměrů řeší projektová manažerka Mgr. Ing. Alena Prášková).

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více