Vyhlášena nová výzva ROP NUTS II Jihozápad zaměřená na CESTOVNÍ RUCH!

Dne 1. 11. 2013 byla vyhlášena nová výzva ROP NUTS II Jihozápad zaměřená na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

V oblasti podpory 3.1 jsou podporovány aktivity v oblasti výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času atd.) a výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (muzea, sály, divadla aj.).

Dotace je určena zejména pro kraje, obce i malé a střední podniky. Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 2 mil. Kč.
Příjem žádostí bude ukončen dne 20. 12. 2013. Neváhejte a využijte poslední možnosti pro realizaci vašich investičních záměrů!

Kontaktní osoba pro projekty ROP je projektová manažerka Ing. Mgr. Alena Prášková.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více