Vyhlášena nová výzva ROP NUTS II Jihozápad zaměřená na VYBAVENÍ OBJEKTŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dne 19. 5. 2014 byla vyhlášena nová výzva ROP NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.

V rámci této oblasti podpory 2.4 je výzva zaměřena na pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (např. vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.). Plánovaná alokace na tuto výzvu je 100 mil. Kč, výše dotace je až 85% způsobilých výdajů. V rámci této výzvy jsou však veškeré výdaje na stavební práce (včetně výdajů na stavební práce nezbytně nutných v rámci pořizovaného vybavení) nezpůsobilými výdaji, způsobilý je tedy pouze nákup vybavení.

Neváhejte se se svými projektovými záměry na nás včas obrátit, mezní termín pro podání žádostí je 18. 7. 2014 (veškeré informace a projednání Vašich záměrů řeší projektová manažerka Alena Prášková).

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více