Vyhlášení programu EFEKT 2015 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

V rámci programu EFEKT jsou podporované mimo jiné následující aktivity:

B1) Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)

Výše dotace: max. výše dotace 1 mil. Kč, max. 40% uznatelných nákladů

Uzávěrka podání žádostí: 28. 2. 2015

Žadatelé: obce, městské části, společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí

  • dotace je určena na výměnu osvětlovacích těles a optimalizaci řídicího systému VO v obcích a areálech, není určena na změnu konstrukčních prvků a kabeláže

B2) Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

 Výše dotace: max. výše dotace 1 mil. Kč, max. 40% uznatelných nákladů

Uzávěrka podání žádostí: 28. 2. 2015

Žadatelé: kraje, obce, městské části, státní podniky, soc. a zdrav. zařízení, školy, bytová družstva

  • dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje (na tuhá paliva s lepší účinností)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více